Ga naar de inhoud
Home » Basisverzekerde zorg

Basisverzekerde zorg

Uitbreiding van de basisverzekerde zorg

Per 1-1-2023 bestaat er een uitbreiding van basisverzekerde zorg.

De uitbreiding van de basisverzekerde zorg is erop gericht dat mensen met andere aandoeningen die een verhoogd risico op ulcera (wonden) geven, in aanmerking komen voor dezelfde preventieve voetzorg als mensen met Diabetes Mellitus.

De doelen blijven daarbij hetzelfde, namelijk het voorkomen van ulcera, amputaties, (langdurige) ziekenhuisopnames en overlijden. Met als overstijgende doelen een toename in kwaliteit van leven, gezonde levensjaren en de mogelijkheid om te participeren in de maatschappij.

De Zorgmodule Preventie Voetulcera 2023 is gemaakt om alle 40 aandoeningen  die een verhoogd risico op ulcera en amputatie kunnen veroorzaken te beschrijven als leidraad. Let wel op, niet de aandoening is leidend om voor basisverzekerde zorg in aanmerking te komen. Maar het aanwezige risico op het krijgen van ulcera en amputaties.

Bij Diabetes Mellitus wordt de Sim classificatie gebruikt en bij mensen met andere aandoeningen een generieke risicoclassificatie.

Is een verwijzing van een arts verplicht?

Zowel de Zorgmodule Preventie Voetulcera 2023 als de overeenkomsten van verzekeraars stellen een verwijzing van een arts verplicht.

Medisch pedicures en pedicures met aantekening diabetische en reumatische voet zijn medebehandelaar.

Voorbeelden van aandoeningen zijn bijvoorbeeld:

  • Polyneuropathie
  • Perifeer arterieel vaatlijden
  • Voorgeschiedenis met voetulcus, amputatie en inactieve Charcotvoet
  • Eindstadium nierfalen of nierfunctie vervangende therapie

Heeft u vragen hierover, neem gerust contact op.