Ga naar de inhoud
Home » Behandelingen » Valpreventie

Valpreventie

De podotherapeut heeft een belangrijke rol in valpreventie. Tijdens het podotherapeutisch onderzoek zal hier aandacht aan besteed worden. Er worden vragen gesteld, of u al eens gevallen bent, of u duizelig bent, of u voetklachten heeft, hoe uw mobiliteit is of u valangst heeft en ook medicatie wordt gevraagd. Uit deze anamnese zullen aanvullende onderzoeken plaats vinden en wordt bepaald of de patiënt een verhoogd risico heeft op vallen.

Valpreventie

Het kan zijn dat een cursus valpreventie nuttig is. Dit zal besproken worden met uw fysiotherapeut.

Meer informatie over valpreventie kunt u vinden op : https://www.veiligheid.nl/kennisaanbod/valpreventie-bij-ouderen