Ga naar de inhoud
Home » Uitbreiding van basisverzekerde zorg

Uitbreiding van basisverzekerde zorg

Mensen met een vergoot risico op voetulcera kunnen een persoonlijk behandelplan laten opstellen door de podotherapeut.

De uitbreiding van de basisverzekerde zorg is erop gericht dat mensen met andere aandoeningen die een verhoogd risico op ulcera te geven, in aanmerking komen voor dezelfde preventieve voetzorg als mensen met diabetes mellitus. De doelen blijven daarbij hetzelfde, namelijk het voorkomen van ulcera, amputaties, (langdurige) ziekenhuisopnames en overlijden. Met als overstijgende doelen een toename in kwaliteit van leven, gezonde levensjaren en de mogelijkheid om te participeren in de maatschappij.

Zowel de Zorgmodule Preventie Voetulcera 2023 als de overeenkomsten van verzekeraars stellen een verwijzing van een arts verplicht. Ook omdat voor de arts geldt dat de screening onder de basisverzekerde zorg gedeclareerd kan worden.

De Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera 2019 richt zich enkel op mensen met diabetes mellitus. De Zorgmodule Preventie Voetulcera 2023 is gericht op alle circa 40 aandoeningen die een verhoogd risico op ulcera en amputaties kunnen veroorzaken. Wat hetzelfde blijft is dat niet de aandoening leidend is voor basisverzekerde voetzorg, maar het aanwezige risico op het krijgen van ulcera en amputaties. Om het risico op het krijgen van ulcera vast te stellen wordt bij mensen met diabetes mellitus de Sim classificatie gebruikt en bij mensen met andere aandoeningen een generieke risicoclassificatie.

Voorbeelden van verhoogde risico’s zijn:

  • (Poly)neuropathie
  • Perifeer arterieel vaatlijden
  • Voorgeschiedenis met voetulcus, amputatie en inactieve Charcotvoet
  • Eindstadium nierfalen of nierfunctie vervangende therapie

U heeft een verwijzing nodig van uw arts waarop staat dat u in aanmerking komt voor basisverzekerde voetzorg en uw ziekte/ aandoening. Op de verwijzing moet de sim classificatie staan.

U bent verplicht regelmatig op controle te komen bij de podotherapeut.

Vragen hierover? Neem hierover contact op wij helpen u graag verder.